Preventívne prehliadky objednávame v pondelky dopoludnia - telefonicky!

Akútne objednávanie sa otvára 7 dní vopred o 5:00hod - len pre zmluvné pacientky.

Pri vstupe do ambulancie je nutné sa prezuť a vydezinfikovať si ruky.

20.2.-24.2.2023 plánovaná dovolenka 

Zastupovanie - MUDr. Danuta Bedeová, Špitálska ulica, Nitra dagyn.sk